วิธีใส่ Facebook Like Box ในธีมเวิร์ดเพรส

facebook-like-box-wordpress

ขั้นตอนการใส่ Facebook Like Box ในธีมเวิร์ดเพรส

  1. สามารถเข้าไป Get Code ได้ที่ Facebook Plugins ในเฟสบุ๊คจะใช้ชื่อว่า Page Plugin ก็จะได้โค้ดมา 2 ชุด
  2. ชุดแรก นำไปใส่ไว้ที่ header.php ในตำแหน่งใต้ แท็ค body
    <div id="fb-root"></div>
    <script>// <![CDATA[
    (function(d, s, id) {
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6&appId=281883008641509";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
    // ]]></script>
  3. ชุดสอง นำไปใส่ไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการ ได้ทั้งในไฟล์ธีม ส่วนหลังบ้าน หรือ Text Widget
    <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/beanthemes/" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/beanthemes/"><a href="https://www.facebook.com/beanthemes/">BeanThemes</a></blockquote></div></div>