คำสั่งพื้นฐาน HTML

คำสั่ง คำอธิบาย
<a href="#">text</a> ใส่ลิงก์
<b>text</b> ใส่ตัวหนา
<em>text</em> ใส่ตัวเอียง
<h1>text</h1> ใส่หัวข้อ (h1 – h6)
<small>text</small> ใส่ตัวอักษรให้เล็ก
<p>text</p> ใส่ย่อหน้า
<br> ขึ้นบรรทัดใหม่
<hr> ใส่เส้น
<img src="img.gif"> ใส่รูปภาพ
<div class="box">text</div> สร้างแท็กคลาส
<div id="section">text</div> สร้างแท็กไอดี

โดย: [K] Narongchai Suphiratwanich

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ Mennstudio และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย

สอบถาม & พูดคุย