คำสั่ง Selector ของ CSS

คำสั่ง คำอธิบาย
#items ไอดีชื่อ items
.item คลาสชื่อ item
.item:hover เมื่อเมาส์วางบนคลาสชื่อ item
.item:active เมื่อเมาส์คลิ๊กคลาสชื่อ item
.item:focus เมื่อ tab มาที่คลาสชื่อ item
.item:visited เมื่อเคยใช้งานคลาสชื่อ item มาแล้ว
.item:before ก่อนเรียกคลาสชื่อ item
.item:after หลังเรียกคลาสชื่อ item
.item:nth-child(n) คำสั่งที่ใช้สำหรับเลือกคลาสชื่อitem เฉพาะตำแหน่งที่ระบุในวงเล็บ เพิ่มเติม

โดย: [K] Narongchai Suphiratwanich

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ Mennstudio และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย

สอบถาม & พูดคุย